Mesleki Kuruluşlar

 

Baca   İmalatçıları ve Uygulayıcıları Derneği  BACADER
   
Bina Performansı Modelleme ve   Simülasyonları Derneği  BİNSİMDER
   
Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği BİTÜDER
 
Biyogaz Yatırımlarını Geliştirme Derneği
 
BİYOGAZDER
 
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
 
BEYDD
   
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği  ÇEDBİK
   
Doğalgaz Cihazları Sanayicileri ve İşadamları Derneği DOSİDER
 
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi
 
DEKTMK
   
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği  ESSİAD
   
Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği ELDER
 
Elektrik Üreticileri Derneği
 
EÜD
 
Enerji 2023 Derneği
 
Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü
 
E 2023
 
EHAE
 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu
 
Enerji Ticareti Derneği
 
EPDK
 

ETD
 
Geri Kazanım Sanayicileri Derneği
 
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği
 
GEKSANDER
 
GENSED
 
Hidroelektrik Santralleri Sanayi İşadamları Derneği
 
HESİAD
   
İklimlendirme Soğutma Eğitim Danışma ve Araştırma Derneği  İSEDA
   
Isıtma Soğutma Klima Araştırma ve Eğitim Vakfı  ISKAV
   
İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi Derneği İDKY
   
İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği  İSKİD
   
Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği  İZODER
   
İstanbul Sanayici ve İş Adamları Derneği İSİAD
 
Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliği
 
KBSB
 
Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği
 
KÇOSAD
   
Lisanssız Elektrik Üretimi Derneği Lİ-DER
   
Makine Mühendisleri Odası  MMO
   
Makine Tanıtım Grubu  MTG
   
Marmara İş Hayatı Dernekleri Federasyonu MARİFED
   
Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği  MTMD
   
Mimar ve Mühendisler Grubu  MMG
   
Oto Doğalgaz İstasyonları Derneği  ODİDER
   
Petrol Sanayi Derneği PETDER
 
Rüzgar Enerjisi ve Su Santralleri İş Adamları Derneği
 
RESSİAD
   
Soğutma Sanayi İş Adamları Derneği SOSİAD
   
Su Yalıtımcıları Derneği SUDER
 
Türk Akreditasyon Kurumu
 
TÜRKAK
   
Türk Isı Bilim ve Tekniği Derneği TIBTD
   
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB
 
Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneği
 
POMSAD
   
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği  TTMD
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 
TAEK
 
Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu
 
TÜRÇEK
   
Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği GAZBİR
   
Türkiye İhracatçılar Meclisi  TİM
 
Türkiye İş Kurumu
 
İŞKUR
 
Türkiye Jeotermal Derneği
 
TJEO
 
Türkiye Kalite Derneği
 
Türkiye Kojenerasyon ve Temiz Enerji Teknolojileri Derneği
 
KALDER
 
TÜRKOTED
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
 
TOBB
 
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
 
TUREB
   
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı  TTGV
 

 

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü GÜNDER
   
XPS Isı Yalıtım Sanayicileri Derneği XPS
   
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü YEGM
   
Yerli Enerji Teknolojileri Araştırma Derneği YETA

Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 20.12.2013 14:54:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM