Staj

 

  

STAJ YÖNERGESİ (ÜNİVERSİTE WEB SAYFASI LINK)


Yaz Stajını, günler çakışmamak kaydıyla Yaz Okuluyla birlikte yapmak isteyenlerin dolduracağı 
Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR.)

STAJ AKIŞ DİYAGRAMI 2018-2019 (Revizyonlu) - (Staj raporu teslim tarihi ve sonuçlanması dökümanda mevcuttur) 

YAZ OKULU SEBEBİYLE REVİZYON TARİHİ : 01.07.2019 – 5.07.2019
İKİNCİ VE SON BAŞVURU ve STAJA BAŞLAMA TARİHLERİ : 08.07.2019 – 12.07.2019

Marmara Üniversitesi Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısı Formu ve Akış Diyagramı


TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

STAJ UYGULAMASINDA DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Staj uygulamasında SGK işlemlerinin sorunsuz yapılabilmesi için;

1) [ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ] - [EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI] - [EK-3  STAJ DİLEKÇESİ] yazı ve formlarında kaşe, ıslak imza ve öğrenci imzasının eksik olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kimlik fotokopisi ve Cumartesi günü çalışıldığına dair firmadan yazı da eklenmelidir.

2) 
Formlardan İKİ SURET ALINARAK belirtilen tarih aralığında Bölüm Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

4) Bölüm Başkanlığı'na teslim edilecek olan suretler sırasıyla EK-1,EK-2,EK-3, hafta sonu çalışıldığına dair yazı, kimlik fotokopisi, 2 fotoğraf şeklinde olmalıdır. 

5) Belirlenen tarihler dışında kesinlikle işe giriş işlemi yapılmayacaktır.

6) Yaz okuluna devam edecek olan öğrenciler için Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR) istenecek olup bu tarihler dışında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


Staj grubu olarak, eski müfredattakiler MAM300 veya MAM400; yeni müfredattakiler MAM3000 veya MAM4000 yazacaktır.

 

 


 

 

 

[ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI]

 

[EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI]

 

[EK-3  STAJ DİLEKÇESİ]

 

[EK-4  STAJ RESMİ YAZISI] (Bölüm tarafından verilecektir.)

 

[EK-5  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU] (arkalı-önlü renkli çıktı ve zarf ile getirilecek)

 

[ EK-6: ÖRNEK STAJ RAPORU (MAM 300-MAM3000) ]

 

[ EK-7: ÖRNEK STAJ RAPORU (MAM 400-MAM4000) ]

 

[ EK-8: STAJ RAPORU KONTROLÜ ]

 

[STAJ ANKETİ]

 

Öteki sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular kısmına bakabilirsiniz.

 

 

 

Yaz Stajını, günler çakışmamak kaydıyla Yaz Okuluyla birlikte yapmak isteyenlerin dolduracağı
Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR.)

 

 STAJ YÖNERGESİ (BÖLÜM WEB SAYFASI LINK)

 


Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi firmaları için tıklayınız.
 

 

 


Marmara Üniversitesi Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısı

Staj yapan öğrencilerimiz için acilen doldurmaları gereken "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar " kapsamında hazırlanan "Marmara Üniversitesi Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formuburadan indirilebilir. Form ile ilgili akış diyagramı buradan incelenebilir. Marmara Üniversitesi Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu Öğrenci ve İşletme tarafından doldurulup karşılıklı imzalanarak, öğrenci tarafından kendi bölüm başkanlığına SGK pirim girişi yapılan muhasebe birimine ulaştırılması için gerekli evraklarla birlikte staja başlama tarihinden 10 gün önceye kadar teslim edilecektir. İşletme tarafından öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontu staj bitiminde veya takip eden ayın 5’ ine kadar öğrencinin eğitim gördüğü Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm sekreterliklerine elden teslim etmesi gerekmektedir.

 [STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU]

[STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU AKIŞ DİYAGRAMI]

 


STAJ RAPORU

 

(1) Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, staj kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir staj raporunu hazırlamak ve bölüm başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Staj raporunu süresi içinde bölüm başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin staj çalışmaları geçersiz ve başarısız sayılır. Staj raporları, staj bitiminden sonra en geç 30 gün içinde (staj bitimini izleyen yarıyılın 2. haftasını geçmeyecek şekilde) bölüm başkanlığına teslim edilir.

(2) Staj raporu staj süresince yapılan iş ve çalışılan işyeri hakkında teorik ve pratik genel bilgileri kapsamalıdır. Stajın içeriği kitaplardan alınma temel bilgiler olmamalıdır. Staj yapılan fabrikaya özgü tanımlamaları ve üretim işlemlerini içermelidir.
(3) Staj raporunda, her staj yapılan gün için en az bir sayfa doldurulmalıdır.
(4) Staj raporu günü gününe staj yapılan yerde doldurulur. Sayfalar kurumun yetkili mühendisine veya teknik öğretmenine onaylatılmalıdır. Her sayfanın alt kısmında onaylayan kişinin imzası ve kaşesi yer almalıdır.
(5) Her bölümün başlığı büyük harflerle ve sola dayalı olarak yazılacaktır. Alt başlıklar ise her kelimesi büyük harfle başlamak üzere küçük harflerle altı çizgili olarak yazılacaktır. Her bölümün ilk sayfasında kurum yöneticisinin imzası ve kurumun resmi mührü bulunmalıdır.
(6) Staj Raporları, bilgisayar ortamında hazırlanmalı ve kağıdın yalnızca bir yüzüne çıktı alınmalıdır. Yazımda Times New Roman (12 punto) yazı tipi kullanılmalıdır. Çizelge içleri yazılırken en fazla 12, en az 8 punto kullanılabilir. Yazımda noktalama işaretlerinden sonra bir vuruşluk ara verilmelidir. Yazımda, her sayfanın üst ve sol kenarlarında 4.0 cm, alt ve sağ kenarlarda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Rapor yazımında bütün satırlar sol kenar boşluğun bitiminden başlamalıdır ve yazı her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır. Paragraf başı içeriden başlamamalıdır. Yazımda tek satır aralığı kullanılmalıdır. Şekillerin ve
çizelgelerin açıklamaları ile alıntılar, dipnotlar ve kaynak listesinin yazımında tek satır aralığı kullanılmalıdır. Bölüm başlıkları ve alt bölüm başlıklar ile bunları izleyen ilk paragraf arasında ve iki paragraf arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Bölümlerin yazımına daima yeni bir sayfadan başlanmalıdır.
(7) Rapor ekinde verilecek çizim ve şemalar Teknik Resim kurallarına uygun olmalıdır.

 

 


2018-2019 Güz ve Bahar Dönemi İçin İsteğe Bağlı Staj Evrakları

Fakültemiz bölümleri öğrencilerinin İsteğe Bağlı Staj kapsamında düzenlenen evraklar aşağıdadır:
Ek-1 isteğe bağlı staj başvuru ve kabul yazısı 
Ek-2 isteğe bağlı genel sağlık sigorta beyanı
Ek-3 isteğe bağlı staj dilekçesi


 

Yaz Okulu Dilekçesi
Yaz okuluna devam edecek olan öğrenciler için dolduracakları
Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR.)

 

Dekanlık tarafından staj başvuru tarihleri revize edilmiştir.

MAKİNE MÜJHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018 YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ İLAN EDİLMİŞTİR. TIKLAYINIZ.


 

2016 - Staj tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2016 - Makine Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin yaz stajlarındaki firma liste uygunluğu için tıklayınız.

 


Bu sayfa Mechanical Engineering tarafından en son 01.07.2019 16:33:00 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM