Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Staj

 

Yaz okuluna devam edecek olan öğrenciler için dolduracakları
Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR.)

 

Dekanlık tarafından staj başvuru tarihleri revize edilmiştir.
2. Ek Alım Tarihi: 27.06.2018
( Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı: 28.06.2018 - 08.09.2018)
Bölüme Evrakların Teslimi Son Günü: 25.06.2018

3. Ek Alım Tarihi: 25.07.2018
( Staj Yapılabilecek Tarih Aralığı : 26.07.2018 – 08.09.2018)
Bölüme Evrakların Teslimi Son Günü: 24.07.2018

MAKİNE MÜJHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2018 YILI YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ İLAN EDİLMİŞTİR. TIKLAYINIZ.

 

STAJ YÖNERGESİ

STAJ AKIŞ DİYAGRAMI 2017-2018 - (Staj raporu teslim tarihi ve sonuçlanması dökümanda mevcuttur) 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

STAJ UYGULAMASINDA DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Staj uygulamasında SGK işlemlerinin sorunsuz yapılabilmesi için;

1) [ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ] - [EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI] - [EK-3  STAJ DİLEKÇESİ] - [STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU] yazı ve formlarında kaşe, ıslak imza ve öğrenci imzasının eksik olmamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kimlik fotokopisi ve Cumartesi günü çalışıldığına dair firmadan yazı da eklenmelidir.

2) 
Formlardan İKİ SURET ALINARAK belirtilen tarih aralığında Bölüm Başkanlığı'na teslim edilmesi gerekmektedir.

3) Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması gerekmektedir.

4) Bölüm Başkanlığı'na teslim edilecek olan suretler sırasıyla EK-1,EK-2,EK-3, STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU, hafta sonu çalışıldığına dair yazı, kimlik fotokopisi, 2 fotoğraf şeklinde olmalıdır. 

5) Belirlenen tarihler dışında kesinlikle işe giriş işlemi yapılmayacaktır.

6) Yaz okuluna devam edecek olan öğrenciler için Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR) istenecek olup bu tarihler dışında kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.


Staj grubu olarak, eski müfredattakiler MAM300 veya MAM400; yeni müfredattakiler MAM3000 veya MAM4000 yazacaktır.


Staj yapan öğrencilerimiz için acilen doldurmaları gereken "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa Göre İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin Bir Kısmının İşsizlik Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar " kapsamında hazırlanan "Marmara Üniversitesi Staj Ücretleri İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu" buradan indirilebilir. Form ile ilgili akış diyagramı buradan incelenebilir. Marmara Üniversitesi Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu Öğrenci ve İşletme tarafından doldurulup karşılıklı imzalanarak, öğrenci tarafından kendi bölüm başkanlığına SGK pirim girişi yapılan muhasebe birimine ulaştırılması için gerekli evraklarla birlikte staja başlama tarihinden 10 gün önceye kadar teslim edilecektir. İşletme tarafından öğrenciye ücret ödendiğine dair banka dekontu staj bitiminde veya takip eden ayın 5’ ine kadar öğrencinin eğitim gördüğü Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm sekreterliklerine elden teslim etmesi gerekmektedir.


[STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU]

[STAJ ÜCRETLERİ İŞSİZLİK FONU KATKISI BİLGİ FORMU AKIŞ DİYAGRAMI]

[ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI]

[EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI]

[EK-3  STAJ DİLEKÇESİ]

[EK-4  STAJ RESMİ YAZISI] (Bölüm tarafından verilecektir.)

[EK-5  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU] (arkalı-önlü renkli çıktı ve zarf ile getirilecek)

[ EK-6: ÖRNEK STAJ RAPORU (MAM 300-MAM3000) ]

[ EK-7: ÖRNEK STAJ RAPORU (MAM 400-MAM4000) ]

[ EK-8: STAJ RAPORU KONTROLÜ ]

[STAJ ANKETİ]

Öteki sorularınız için Sıkça Sorulan Sorular kısmına bakabilirsiniz.

 

Yaz Stajını, günler çakışmamak kaydıyla Yaz Okuluyla birlikte yapmak isteyenlerin dolduracağı
Staj - Yaz Okulu Dilekçesi (BU FORMDAN ve YAZ OKULU DERS PROGRAMI'NDAN 2 ADET ÇIKIŞ ALINACAKTIR.)

 


Yaz Stajı ve İşyeri Eğitimi firmaları için tıklayınız.
 

 


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ

Staj raporu

MADDE 12 - (1) Her öğrenci, yaptığı staj ile ilgili olarak, staj kılavuzunda belirtilen biçim ve içerikteki bir staj raporunu hazırlamak ve bölüm başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.  Staj raporunu süresi içinde bölüm başkanlığına teslim etmeyen öğrencilerin staj çalışmaları geçersiz ve başarısız sayılır.  Staj raporları, staj bitiminden sonra en geç 30 gün içinde (staj bitimini izleyen yarıyılın 2.  haftasını geçmeyecek şekilde) bölüm başkanlığına teslim edilir

 
2016 - Staj tarihleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2016 - Makine Mühendisliği Bölüm Öğrencilerinin yaz stajlarındaki firma liste uygunluğu için tıklayınız.

 

Bu sayfa Makine Mühendisliği tarafından en son 21.06.2018 10:44:07 tarihinde güncellenmiştir.