Teknoloji FakültesiMakine Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Ara Dönem Staj Duyurusu


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Ara döneminde

(Staj yapılacak tarih aralığı: 14 Ocak 2019 - 9 Şubat 2019)

staj yapacak öğrenciler (1. ve 2. sınıftakiler hariç) staj evraklarını

([ EK-1  STAJ BAŞVURU VE KABUL YAZISI ] - [EK-2  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BEYANI] - [EK-3  STAJ DİLEKÇESİ] 
Kimlik Fotokopisi, 2 Fotoğraf, Cumartesi Staj yapacaklar için firmada Cumartesi günleri çalışıldığına dair yazı)
ikişer nüsha ve bilgisayarda doldurarak

04.01.2019 Cuma 
Günü mesai saati bitimine kadar (16:45) Bölüm Sekreterliğine (C302) teslim etmelidirler.


Bölüm tarafından onaylanan evraklar Bölüm Sekreterliğinden 9-10-11 Ocak 2019 tarihlerinde alınabilir.
(Evraklarınızı almaya gelirken bilgisayarda hazırlanmış renkli ve tek sayfa [EK-5  STAJ DEĞERLENDİRME FORMU] ve
A4 formatında zarf getirilmesi zorunludur.)

Devamı Bunu Görmek İstemiyorum
×